Liên hệ chúng tôi

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Lĩnh vực hoạt động: Đại học Thủy Lợi

Trụ sở chính: Phân hiệu Trường đại học Thủy Lợi, Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email công ty: phanhieu@tlu.edu.vn
Điện thoại: 02838400532
Website: https://job.tlus.edu.vn

Giới thiệu: